Trung Quốc Gạch Carbon Magnesia nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Gạch Carbon Magnesia
Gạch chịu lửa Magnesia
Vật liệu chịu lửa đúc
Vòi phun Zirconia
Hình dạng đúc sẵn chịu lửa
Vữa chịu lửa
Gạch chịu lửa Alumina
Tấm cổng trượt
Bauxite nung
Cát đúc gốm
Thánh lễ Ramming
Lò cao chịu lửa
Magnesia hợp nhất
Cách nhiệt Firebrick